ارائه روشی برای کنترل زائران برای مراسم اربعین در شهر کربلا