راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقالات مجله ی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران اینجا را کلیک کنید.

قوانین و مراحل پذیرش و چاپ مقاله:

1 - مقاله بايد ويراستاري محتوايي و ادبي داشته باشد در غير اين صورت با مشاهده ضعف در محتوا و ادبيات متن، دفتر نشريه از پذيرش مقاله معذور است.

2- تنها آن دسته از مقالات که توسط سردبیر جهت ارسال به داوري، مناسب تشخيص داده شوند، به داوری ارسال می شوند.

3- داوري مقالات پس از تأييد سردبير و هيأت تحريريه، توسط دو تن از اساتيد مجرب و متخصص موضوع مقاله داوري ميشود.

4- فصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.

5- "این نشریه سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند"