اطلاعات نشریه

انتقال دستاوردها و یافته ‏های دانش بشری به‏ شکل «نوشته‏ ها» از فردی به افرادی و از مکانی به دیگر نقاط جهان، در طول دوران تاریخ علوم، دارای اهمیت بوده و یکی از دقیق‏ترین و مؤثرترین روش های پیشرفت جامعه ها است. در این رابطه، نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران برای پی‏گیری هدف‏ های زیر انتشار می‏یابد:

 • ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان جامعه
 • گسترش هرچه فراگیرتر مرزهای دانش بشری
 • به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی منطقه‏ ای
 • انتشار و انتقال یافته‏ های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته‏ های اساتید، دانشجویان دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون، و بالاخره
 • کمک مؤثر در حل مسایل فنی و علمی صنایع و مراکز پژوهشی منطقه‏ ای و کشوری

مقاله‏ های رسیده با توجه به معیارهایی چون کیفیت، چگونگی تجزیه و تحلیل، نحوه اظهار نظر، نتایج به دست آمده و نیز با درنظر گرفتن جنبه‏ های نوآوری، کاربردی، گستردگی و فراگیری آنها، پس از داوری در هیأت تحریریه مطرح و در مورد قبول یا رد آن تصمیم ‏گیری خواهد شد.

مسئولیت نتایج علمی و فنی نوشته به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.

فصلنامه «پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران» در محور اصلی «پژوهش در حوزه مهندسی عمران و معماری» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

 • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌  مهندسی عمران و معماری باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

 • مهندسی عمران
 • مهندسی نقشه برداری
 • روش های عددی
 • مهندسی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • محیط زیست
 • سایر موضوعات مرتبط

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.