هیئت تحریریه

اعضای هیئت تحریریه:

1. دکتر سیدفتح اله ساجدی

دانشیار، مهندسی عمران - گرایش سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
F.Sajedi@racj.ir
 
2. دکتر رضا حسینی
استاد، گروه معماری، دانشگاه Deakin، استرالیا
R.Hosseini@racj.ir

3. دکتر اسماعیل اسحاقی

دانشیار، گروه علوم زمین، دانشگاه Laurentian، کانادا

E.Eshaqi@racj.ir

4. دکتر کاظم غبرایی

استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه Deakin، استرالیا

K.Ghabraei@racj.ir

5.Prof. Dr. Ünal Aldemirr

استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی استانبول (İLETİŞİMBİLGİLERİ)، ترکیه

U.Aldemirr@racj.ir

6. دکتر سعید صادقیان

دانشیار، گروه نقشه برداری، دانشگاه شهید بهشتی

Sadghian@racj.ir

7. دکتر مجید حسنی زاده

استاد، مهندسی هیدروژئولوژی، دانشگاه Utrecht هلند

Mhassanizadeh@Racj.ir

8. دکتر سجاد مبین

استاد، گروه مهندسی، دانشگاه Engineering and Technology ، لاهور، پاکستان

SMubin@racj.ir