مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد اول
بررسی جایگاه و اهمیت آب در معماری اقلیم گرم و خشک ( نمونه موردی کرمان )
علی اکبر عامری صفات، سیاوش رشیدی شریف آباد
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (659 KB)
بررسی استفاده از معماری پایدار در طراحی بناهای اقلیم گرم و خشک ( نمونه موردی کرمان )
علی اکبر عامری صفات، سیاوش رشیدی شریف آباد
10-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (676 KB)
بررسی معیارهای طراحی موزه در مناطق اقلیم گرم و خشک
علی اکبر عامری صفات، سیاوش رشیدی شریف آباد
19-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (754 KB)
بررسی بهره گیری از سیستم های غیر فعال اقلیم محور در طراحی بناهای مناطق کویری ( نمونه موردی کرمان )
علی اکبر عامری صفات، سیاوش رشیدی شریف آباد
27-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (889 KB)
بازنگری در معماری ایران با بهره گیری از سیستم های غیر فعال اقلیم محور
محمد علی بیگی نژاد، سیاوش رشیدی شریف آباد
37-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (866 KB)
نگرشی بر اهمیت معماری پایدار
محمد علی بیگی نژاد، سیاوش رشیدی شریف آباد
45-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (528 KB)
باززنده سازی و احیاء بافت تاریخی با نگاهی متاثر از ارایه های معماری شهری
معصومه امیری، علی بنی اسدی
50-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (846 KB)
بررسی و ارزیابی دیدگاه های مداخله در بافت تاریخی فرسوده در جهت احیاء و باززنده سازی
معصومه امیری، علی بنی اسدی
61-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (627 KB)
بررسی طراحی مرکز آموزشی پژوهشی هنر های سنتی با رویکرد فرهنگی (نمونه موردی کرمان)
محمد علی بیگی نژاد، سیاوش رشیدی شریف آباد
70-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (598 KB)
مروری بر تاثیر نانو ذرات بر دوام و خواص مکانیکی بتن
مسعود ذبیحی سامانی، ناصر روحی
77-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1696 KB)
بررسی تأثیر بحران آب های زیرزمینی بر کیفیت زندگی گوجه فرنگی کاران شهرستان دیر
بهمن خسروی پور، امیدرضا خسروی
90-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (780 KB)
بررسی نقش عناصر اقلیمی الگوهای بومی در معماری با توجه به معماری پایدار : منطقه مورد بررسی کرانه شمالی خلیج فارس (بندر لنگه –بندر کنگ)
بهاره مجربی، احمد خلیفاوی
99-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2076 KB)
بررسی پاسخ لحظه ای قابهای خمشی فولادی کوتاه روی خاک های نرم وسخت
ایمان نوریان، مهدی کماسی
113-126
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1406 KB)
مدل ارتقاء مدیریت HSE در بهینه سازی هزینه های تحمیلی در پروژه های عمرانی استان لرستان با استفاده از رو تاپسیس فازی
محمد گائینی، علیرضا رشنو
127-137
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (821 KB)
کاربرد تکنیک آنالیز ریسک و خطاهای سیستم و اثرات مربوط به آن (FMEA) در ارزیابی ریسک موجود در پروژه های سدسازی
علیرضا دیناروند، بهداد هاشمیان
138-153
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1075 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز