مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - تابستان 1395
بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی با مقاطع کاهش‌یافته‌ی تیر محیطی
مسعود حسین زاده اصل، مهنا صفرخانی
1-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (917 KB)
مدیریت محیط های مهاجم در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از فن آوری های نوین و پلیمرهای طبیت دوست
امین شهنام نیا، سید مهدی ابطحی، سید مهدی حجازی
16-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (655 KB)
بررسی نقش ماندالا در تزئینات مساجد دوره ی تیموری( نمونه های موردی 1- مسجد جامع گوهرشاد مشهد 2- مسجد جامع یزد 3- مسجد کبود تبریز 4- مسجد بی بی خانم سمرقند)
سید محمد میرمحمدی، دکتر سید حسام الدین طبیبیان
24-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (3049 KB)
بررسی تاثیر استفاده ازانواع زهکش و فیلتر در سدهای خاکی همگن و ناهمگن
مسعود فلاح ، فریدون قدیمی، محسن نجارچی
43-57
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1380 KB)
تاًثیر فرهنگ در معماری آموزشی
حسین ذبیحی ، ملیکا نادری
58-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (451 KB)
تبدیل خیابان های شاخص شهری به پیاده راه با رویکرد گردشگری نمونه موردی خیابان شهدا شهر خرم آباد
فرزاد رحیمی نژاد
67-74
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (776 KB)
بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی با اتصال منقطع ورق و بازشوی شیاری تیر
مسعود حسین زاده اصل ، مهنا صفرخانی
75-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1244 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز