مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398
جستاری پیرامون عوامل کالبدی موثر برسکونت با رویکرد پدیدار شناسانه به مفهوم مکان
میلاد غلامی
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (815 KB)
بررسی راهبردهای مناسب جهت احیا بافت های تاریخی با رویکرد فرهنگ اسلامی – ایرانی با استفاده از تحلیل SWOT (مطالعه موردی در محله اسفنجان شهر سمنان)
آمنه سعیدی، مجتبی واشقانی فراهانی
12-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1119 KB)
بهبود خواص فیزیکی بتن متخلخل با استفاده افزودن پوکه معدنی و زئولیت به طرح اختلاط پایه
امین فلامکی، مرجان سالاری، مریم حسینی خیرآباد، احسان تیموری
24-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (817 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز