مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398
تحلیل کرنش وارده از تکیه گاه و پی به بدنه سد بتنی دو قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش تکیه گاه و مخزن مطالعه موردی: طرح سد و نیروگاه سیمره
میثم منصوری، غلام رضا سخاوت، فرهاد داودیان
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1626 KB)
تعیین غلظت نیترات آب زیرزمینی، خاک و کاهو در مزارع منتخب شهر ورامین در سال 1396
امیرمحمد فرهودی، گیتی کاشی
12-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (660 KB)
شوادون کهن الگوی زیست بوم پایدار
معصومه حاجی زاده، مریم السادات سید اقامیری، ندا مسروری جنت
21-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (724 KB)
تحلیل شکل‌گیری و مکان‌یابی کاربری اراضی بازارها و مراکز مذهبی با تاکید بر محوریت شهرسازی ایرانی- اسلامی با استفاده از GIS (نمونه موردی: شهر شهرکرد)
احمدرضا محمدی ده چشمه، احسان حسین پور
29-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1998 KB)
تدوین راهکارهای ارتقای جایگاه طراحی شهری در سلسله مراتب طرح های توسعه شهری در ایران
جمشید نقیلو، آرش ثقفی اصل
45-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (574 KB)
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در باز آفرینی بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شهر ساری
منیر ناظم زاده، آمنه سعیدی
55-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (873 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز