مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - زمستان 1397
بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشستگی اطراف آن در موقعيت های 30 و 170 درجه قوس 180 درجه رودخانه ها
محمد امامی، روزبه آقامجيدي، امین مرادی
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (857 KB)
تحلیل اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک بر رفتار لرزه ای تاج تونل مترو (مطالعۀ موردی: خط 2 قطار شهری تبریز)
کسری زهفروش، علیرضا ناصری
9-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1252 KB)
تاملی در مبانی و جلوه های زیبایی باغ ایرانی نمونه موردی باغ ائل گلی تبریز
علی کارگر، سعید خلیلی
24-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (927 KB)
احیای شوادون ها با پدیده زمین گرمایی- سرمایی
مریم السادات سید اقامیری، معصومه حاجی زاده، ندا مسروری جنت
35-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1149 KB)
واکاوی موفقیت مراکز تجاری از منظر مولفه های موثر بر ایجاد حس تعلق خاطر و جاذبه های تفریحی (مطالعه موردی: مجتمع خلیج فارس شهر شیراز)
مسعود مصباحی
49-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1537 KB)
میانجی های معماری - با موضع گیری معماری آرکی تایپ و محیط های مقدسه ( اسکیما و وصل اتصال به محیط چندبعدی فضا )
بهرام احتشام کردکندی
61-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1305 KB)
جایگاه و نقش شهرداری دربهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهرستان خوی- محله دو ناحیه1، محله خاماچیلار)
توحید علی نژاد
73-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1364 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز