مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - زمستان 1397
بررسی عملکرد خمشی تیرهای فولادی تقویت شده با پلیمر الیاف کربن تحت تحلیل غیرخطی
محمد امامی، روزبه آقامجيدي، امین مرادی
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (857 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری رضا ایمانی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه
  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز