مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - پاییز 1397
تجزیه تحلیل هزینه فایده نیروگاه های جزر و مدی و اثرات زیست محیطی آن
حسام الدین مهرفر، امیر سیه سرانی، امین رئیسی
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (720 KB)
تحلیل و بررسی نقش ایستگاه راه اهن درمعماری و نیاز مسافرین
مهدیه آسایش، علیرضا عبادی پور
10-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (653 KB)
طراحی مهد کودک با رویکرد افزایش خلاقیت در کودکان
علی دربان، میناجوادنیا
19-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (570 KB)
تحليلي بر نقش پارامترهای مؤثر در طراحی معماری با رویکرد معماری همساز با اقلیم (مطالعه موردی؛ شهرستان خلخال)
رضا ابرهیمی، یوسف هوشمند پور
26-46
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1525 KB)
تاثیر ادغام تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و فرآیند مهندسی مجدد در طرح های عمرانی
آرش داداشی
47-58
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (660 KB)
طراحی شهرهای هوشمند عاملی در جهت بهبود زندگی بشر
جمشید نقیلو، اکبر عبداله زاده طرف
59-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (629 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز