مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - زمستان 1396
بدست آوردن بهینه ترین Mstage برای مدل سازی تونل های مکانیزه در Plaxis
جواد حسین زاده ، امیر حسین اقبالی ، علی نعمتی حیاتی
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1301 KB)
بررسی چشم انداز مدیریت منظر شهری در ایران و جهان با تاکید بر توسعه پایدار
سودامحمدی دلبند ، سارا قهری للکلو ، فرحنازخادم فسقندیس
13-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (710 KB)
واکاوی و بررسی زیبایی شناسی از دیدگاه اندیشمندان و فلاسفه اسلامی - غربی و نمود آن در معماری
رضا شهری
24-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (762 KB)
بررسی وتحلیل اثر وجود پارک محله ای بر افزایش حس تعلق به محله (مطالعه موردی: بوستان وصال شیرازی ، محله وصال شمالی شیراز)
محمدرضا نیک منش
36-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (865 KB)
بررسی فلوئورزدایی آب با منعقدکننده های شیمیایی
گیتی کاشی ، امیر محمد فرهودی
45-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (962 KB)
شناخت معماريِ فرهنگي در معماري اديان (نمونه موردي: بافت شهري تاريخي زرتشتيان يزد)
ابوالفضل فلاح ، فرناز عبادی
57-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1101 KB)
بررسی اثرات شاخص های مطرح در بهبود وضعیت پیاده روها (مطالعه موردی: خیابان مطهری(زرگری) شهر شیراز)
مسعود مصباحی
74-87
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1424 KB)
بهبود مدیریت آبیاری با رویکرد مهندسی ارزش
پریسا پاک، بهمن خسروی پور ، منصور غنیان
88-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (779 KB)
شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها در قراردادهای سه عاملی پروژه‌های فاضلاب شهر اهواز
سیدفتح اله ساجدی ، مسعود حمزه پور
97-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (921 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز