مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - آرشیو مقالات - پاییز 1396
نیم نگاهی به نقش مولفه های کالبدی ساختار فضایی شهر در تحقق بخشی حس امنیت مبتنی بر نگرش جنسیتی
حمیدرضا رزمی
1-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (883 KB)
نقش فيلر و تأثير مشخصات هندسي آن در خصوصيات مخلوط آسفالت ماستيك
سعيد حسيني عچرشي
19-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1594 KB)
بررسی رابطه ابعاد توسعه پایدار شهری و هویت محلی (مطالعه موردی شهر مریوان)
مرضیه طلعتی ، شیرزاد نیک خواه
30-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (859 KB)
بررسی تطبیقی آنتروپومتري در معماری اسلامی و معماری مدرن (مطالعه ی موردی بقعه شیخ شهاب الدین اهری )
بهزاد ساری ، محمد صالحلو ، مهدیه آهور
39-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (866 KB)
بررسی عملکرد پارکینگ های طبقاتی در محدوده طرح ترافیک از منظر آلودگی هوا در راستای توسعه پایدار
علی اصغر گوهرپور ، یحیی صادقی جهانی
53-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1195 KB)
نقش مدیریت منابع آب بر کاهش روند خشکسالی
زهرا رستمیان، بهمن خسروی پور
74-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (647 KB)
مقایسه تطبیقی فضاهای اداری دو مجتمع تجاری مجموعه اطلس و لاله پارک تبریز با تاکید بر مفهوم حس مکان
شبنم رهبر، فرزانه هدفی
81-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1115 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
رضا ایمانی دکتر میثم داودآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه

  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر سیدفتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز