مجله علمی رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری - آرشیو مقالات - بهار 1396
مقایسه عملکرد نرم افزارهای اجزا محدود Geostudio و plaxis2D دررفتار نگاری سدهای خاکی و مقایسه با نتایج ابزار دقیق (مطالعه موردی سد کبودوال استان گلستان)
حسین حکیمی خانسر، سیدحسن گلمایی، مجید شیداییان
1-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1294 KB)
ارائه روشی برای کنترل زائران برای مراسم اربعین در شهر کربلا
فرانک محضری ، بابک محضری، حسین کاظمینی، نوید فرخی
14-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (676 KB)
ارزيابي رفتار سد خاكي در طول ساخت به روش اجزاي محدود در حالت دو و سه بعدی با نرم افزارهایplaxis 2D وPlaxis 3D Foundation(مطالعه موردی سد کبودوال)
حسین حکیمی خانسر، سیدحسن گلمایی، مجید شیداییان
23-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1326 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2775
هیئت تحریریه
  1. الهام پورمهابادیان
  2. شعیب کاسه گر محمدی
  3. علی صادقی حبیب آباد
  4. علی قمری
  5. سمیه پورباقر
  6. فرزانه هدفی
  7. مهدی ماجدی اصل
  8. الهام قنبری عدیوی

 

هیئت داوران

دکتر محمد مؤیدی

دکتر فتح اله ساجدی

دکتر سارا خدادادی فر

دکتر محسن پرویز